Antroposofisk

konstterapi-

utbildning

Pågående utbildning
2023-2025

5 moduler, 5 veckor per modul

Konstnärliga inriktningar

Välkommen till en bred konstnärlig och terapeutisk utbildning i målning, teckning och modellering. Att arbeta med konstterapi innebär att man tar färger, former och konsten till hjälp för att aktivera de hälsofrämjande och självläkande krafter som finns inom varje människa.

Målning

Vi använder olika material och målningstekniker, främst akvarell med vått-i-vått-teknik och skiktmålning.

Teckning

Vi övar iakttagelse, spelet mellan ljus och mörker med främst kol och blyerts och lägger sedan till färg med torrpastell.

Modellering

Vi arbetar med grå-och rödlera, med våra händer och söker efter krafter och former och övar på plastisk gestaltning.

Övriga ämnen

Eurytmi

Eurytmi ledsagar både det konstnärliga övandet och de medicinska inslagen under hela utbildningen och bidrar till en djupare förståelse av kursinnehållet. Eurytmin utförs i grupp, och utgör på så sätt även ett socialt övande.

Hälsokunskap

Orientering i hälsofrämjande ansatser och medicinsk baskunskap. Vi studerar den antroposofiska människobilden och tar del av läkarföreläsningar där det antroposofiska perspektivet knyts till det skolmedicinska.

Antroposofi

Antroposofistudiet bedrivs i seminarieform där originaltexter av Rudolf Steiner diskuteras. Syftet med studiet är att belysa, diskutera och pröva grundtankar inom antroposofi.

Avslutningsresa

Som avslutning brukar vi göra en gemensam resa

på temat konst och konstterapi.


De senaste åren har vi gjort en rundresa. Vi har börjat i Dornach, Schweiz, och besökt Goetheanum  för att studera den konstnärliga utsmyckningen, och vi har besökt Klinik Arlesheim (fd Ita Wegman-kliniken). Vi har sedan farit vidare till Colmar och studerat Isenheimeraltaret, och därefter fortsatt över Alperna till Florens och Milano där vi bl. a. gått och tittat på Nattvarden av Leonardo da Vinci. Tidigare år har vi avslutat med resa till Grekland eller Turkiet och studerat konst på plats.

Som antroposofisk konstterapeut arbetar man med att leda människor i olika situationer genom en konstnärlig process.

unsplash