Om utbildningen

En antroposofisk konstterapeut arbetar med att leda människor i olika situationer genom en konstnärlig process.

 I antroposofisk vård utgör de konstnärliga terapierna en omistlig del, och där samarbetar konstterapeuten med ett antroposofiskt sjukvårdsteam. Konstterapi utövas även utanför sjukvården, t.ex. i hälsofrämjande syfte och som verktyg för personlig utveckling. I grunden handlar det alltid om att med konsten som medel väcka upp de skapande krafterna inom en människa, och att hon genom skapande kan förändra sin situation och nå balans.


Utbildningens upplägg

Utbildningen består av två delar. Den första delen utgörs av tre års studier på halvtid. Undervisningen bedrivs på campus på Saltå och parallellt gör du hemuppgifter. Varje år gör du också ett årsarbete. Under dessa tre år går du också i egen terapi om minst 30 timmar. Den andra delen utgörs av praktik om 375 timmar och diplomarbete med motsvarande omfattning. Praktik och diplomarbete utgör utbildningens fjärde år.

Vår utbildning

Kvalitetssäkring

Utblick

Antroposofisk konstterapiutbildning grundades 1998, och har sedan dess utbildat antroposofiska konstterapeuter. 


Utbildningen bedrivs inom ramen för Steinerhögskolan.


Ansvariga för utbildningen: Mikaela Stenius, Annika Asmussen och Sofia Gustafson Capkova.


Utbildningen är ackrediterad av International Association of Anthroposophic Arts Therapies Educations (iARTe), som är det antroposofiska konstterapiutbildningarnas internationella kvalitetssäkringsorgan.
Publikationer inom bl. a antroposofisk konstterapi.

Konstens betydelse för välbefinnandet har uppmärksammats även utanför den antroposofiska ansatsen.

  • WHO publicerade 2019 en rapport som sammanfattar belägg avseende konstens betydelse för hälsa och välbefinnande. 
  • Den kulturella hjärnan vid Karolinska institutet lyfter fram och presenterar aktuell akademisk forskning om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa.


morgon
20200918_163909
2-25
2-15
2-27
2-1
2-32
temperament
2-18
2-28
2-35
färgkretsar
TP2