Om utbildningen

En antroposofisk konstterapeut arbetar med att leda människor i olika situationer genom en konstnärlig process.

 I antroposofisk vård utgör de konstnärliga terapierna en omistlig del, och där samarbetar konstterapeuten med ett antroposofiskt sjukvårdsteam. Konstterapi utövas även utanför sjukvården, t.ex. i hälsofrämjande syfte och som verktyg för personlig utveckling. I grunden handlar det alltid om att med konsten som medel väcka upp de skapande krafterna inom en människa, och att hon genom skapande kan förändra sin situation och nå balans.


Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i 5 moduler under åren 2023-2025 och varje modul är 5 veckor.

En modul per termin och mellan modulerna gör du hemuppgifter samt 3 större årsarbeten.

Denna utbildningsomgång bedrivs på engelska och tyska i Vita Huset i Ytterjärna Kulturcentrum.

För diplomering krävs även praktik om 375 timmar, diplomarbete med motsvarande omfattning

samt egen terapi om minst 30 timmar. 

morgon
20200918_163909
2-25
2-15
2-27
2-1
2-32
temperament
2-18
2-28
2-35
färgkretsar
TP2

Vår utbildning

Kvalitetssäkring

Utblick

Antroposofisk konstterapiutbildning grundades 1998, och har sedan dess utbildat antroposofiska konstterapeuter. 


Utbildningen bedrivs inom ramen för Steinerhögskolan.


Ansvariga för utbildningen: Mikaela Stenius, Annika Asmussen och Sofia Gustafson Capkova.


Utbildningen är ackrediterad av International Association of Anthroposophic Arts Therapies Educations (iARTe), som är det antroposofiska konstterapiutbildningarnas internationella kvalitetssäkringsorgan.
Publikationer inom bl. a antroposofisk konstterapi.

Konstens betydelse för välbefinnandet har uppmärksammats även utanför den antroposofiska ansatsen.

  • WHO publicerade 2019 en rapport som sammanfattar belägg avseende konstens betydelse för hälsa och välbefinnande. 
  • Den kulturella hjärnan vid Karolinska institutet lyfter fram och presenterar aktuell akademisk forskning om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa.


Antagningsvillkor

Tider

Ansökan

  • Minimiålder 24 år
  • Avslutade eftergymnasiala studier/yrkesutbildning
  • Erfarenhet av arbete med människor
  • Kännedom om alternativt intresse för antroposofi
  • Intresse för eget konstnärligt skapande

Utbildningen sker på vardagar måndag till fredag kl. 08.30-18.00.

Varje modul är 5 veckor åt gången.

5 moduler sammanlagt, en modul per termin mellan åren 2023-2025.


Modul 1: start 23/10 2023

Modul 2: start 8/4 2024

Modul 3: start 4/11 2024

Modul 4: start 11/3 2025

Modul 5: start 8/9 2025

Din ansökan ska innehålla:

  • ifylld ansökningsblankett
  • personligt brev med levnadsbeskrivning och din motivering för att läsa utbildningen
  • presentation av eget konstnärligt arbete (bildmapp)

När vi fått in dina ansökningshandlingar kallar vi dig till ett personligt samtal före antagning.